1

چگونه در برابر بازگشت روند ها از خودمان محافظت کنیم

ارسال توسط : احسان سماواتیان در 1400/5/12 منتشر شده است

هرگاه مدرسین بورسا ، برای شنا  به استخر و یا دریا میرود، همواره حلقه ی  صورتی خود را میپوشد. وی هرگاه در اصلاح قیمتها ، معامله میکند، از نقاط حد ضرر استفاده میکند. حلقه ی  صورتی ، در واقع نجات دهنده‌ی  جان هستند  و نقاط حد ضرر، نیز نجات دهنده های سرمایه هستند.

بازگشت روند

همانطور که قبلا گفته شد، بازگشت روند ها می توانند در هر زمانی رخ دهند. اصلاح قیمتها؛ میتوانند بدون هشدار دادن؛ به بازگشت روند تبدیل شوند.

این ، میتواند استفاده از حد ضررهای متحرک را در بازارهای معامله ، خیلی مهم کند. با استفاده از نقاط حد ضرر متحرک، به طور موثری میتوانید خود را در حین اصلاح قیمت ، از  انجام خروج خیلی زود هنگام از موقعیت، محافظت کنید  و در سر بزنگاه بازگشت روند، [از معامله] خارج شوید . 

اصلاح قیمت و بازگشت روند

شما میتوانید از " اصلاح قیمت نرم" اسیب نبینید. و میتوانید همه پیپها را از دست ندهید. و مطمئنا شما نیاز ندارید که شناورسازهای صورتی را همیشه در بازوان خود ببندید ( البته اگر صورتی رنگ مورد علاقه شما نیست، ما قضاوت نمیکنیم).

شما فقط باید بدانید که چگونه اصلاح قیمت ها را از برگشتها تشخیص دهید. این بخشی است که میتواند به رشد شما بعنوان یک معامله کننده ؛ کمک کند. داشتن توانایی برای کاهش دادن میزان خسارت؛ میتواند به طور موثری از تبدیلِ برنده به بازنده ، جلوگیری کند.

با انجام مقدار زیادی تمرین و تکرار و کسب تجربه، شما میتوانید بر طبق اصلاح قیمتها معامله کنید و در دفعات زیادی با کسب سود، از معامله خارج شوید.

میتوانید موضوعات زیر را مطالعه کنید. این موضوعات میتوانند در این زمینه به شما کمک کنند:

  • چگونه بدانم که روند، در حال از دست دادن قدرت است؟
  • بهترین شاخص برای سنجیدن قدرت هر روند جاری [کدام است]
  • کانالهای روند و کنش قیمت

2063 1
پرسش و پاسخ
Captcha

پرسش‌های پیشین