مقالات بازار بورس

آرشیو کامل مقاله های بازار بورس

مطالب اخیر

انس طلا در مسیر صعودی به دیوارهای قوی مقاومتی رسیده است
انس طلا به سمت سطح کلیدی 1712$ حرکتش را آغاز کرده است
داده های ISM کارخانه ای آمریکا در حرکت آتی طلا نقش کلیدی دارند
انس جهانی طلا هر لحظه برای ریزش بیشتر آماده می شود
فشار فروش در نزدیکی سطح کلیدی 1642$ در حال افزایش است